Ethernet Over Coax Extenders: ECLink and EC 4

[NV-LNK-02 & NV-EC-04]

De EC-Link, EC-Link Plus, en EC4-mediaconverters ondersteunen de IPeindpunten
en maken gebruik van de CLEER- of EC10-switches. Verder
kan de EC-Link of EC-Link Plus eenvoudig worden geconverteerd in
een Ethernet-extender met een EC-Link als basisunit en een extra
mediaconverter (een andere EC-Link of EC4) aan het andere uiteinde.
De mediaconverters kunnen zo nodig lokaal van stroom worden voorzien
om extra vermogen te leveren aan het IEEE-compatibele IP-eindpunt.

EC-Link, EC-Link Plus en EC4 verbonden met de EC10-switch of CLEER
24-switch

EC-Link en EC4 als Ethernet-extender
Lokaal gevoed of aangesloten op een ‘Altijd aan’ PoE-injector

[ipcalloutDE]
[projectcalloutDE]
[chariotcalloutDE]